Odpowiedzi

2010-03-03T12:02:02+01:00
Nawozy azotowe są to nawozy zawierające azot (najczęściej w takiej formie, aby był łatwo przyswajalny dla roślin).
Są stosowane do osiągnięcia lepszych plonów roślin.
Ich składniki: np. azot + chlorek amonu, azot+węglan amonu, azot+saletra wapniowa
1 5 1
2010-03-03T12:05:59+01:00
Nawozy sztuczne, produkty przemysłowe otrzymywane przez przeróbkę surowców mineralnych, stosowane jako środki wzbogacające glebę w składniki niezbędne dla rozwoju roślin.

Nawozy sztuczne mogą być jednoskładnikowe lub wieloskładnikowe (biorąc pod uwagę jako składniki: azot, fosfor, wapń i potas). Wynika stąd podstawowy podział nawozów sztucznych na: nawozy azotowe, nawozy fosforowe, nawozy potasowe i nawozy wapniowe. Można też je podzielić na nawozy proste (jedna substancja) i na nawozy mieszane (mieszaniny nawozów prostych). Oddzielną klasę stanowią mikronawozy.


Nawozy azotowe, nawozy sztuczne zawierające azot w formie przyswajalnej przez rośliny.

Nawozy azotowe dzielą się na: nawozy amonowe (siarczan(VI), 21% azotu; chlorek, 25% azotu; węglan, ortofosforan(V), woda amoniakalna), saletrowe (saletrzane) czyli azotanowe(V) (saletra wapniowa, 14% azotu; potasowa, 14% azotu; sodowa, 15% azotu), amonowo-saletrzane (saletra amonowa, 34% azotu; saletrzak) i amidowe (mocznik, 47% azotu i azotniak, 20,5% azotu).

Azotan(V) potasu był jednym z pierwszych stosowanych nawozów azotowych.
2 5 2
2010-03-03T12:10:19+01:00
Nawozy te stosowane są jako środki wzbogacające glebę w składniki niezbędne dla rozwoju roślin.

Nawozy azotowe dzielą się na :
- nawozy amonowe ( siarczan (VI), 21% azotu; chlorek, 25%azotu;węglan, ortofosforan (V), woda amoniakalna)

- saletrowe czyli azotanowe (V) ( saletra wapniowa, 14% azotu; potasowa, 14% azotu; sodowa, 15% azotu)

- amonowo-saletrzane ( saletra amonowa, 34% azotu; saletrzak)

- amidowe ( mocznik, 47% azotu i azotniak, 20,5% azotu)
1 5 1