Odpowiedzi

2010-03-03T12:20:52+01:00
Sprawdzamy według zasady
α+γ=β+δ
Jeśli zachodzi rowność to można.

a) 30 stopni, 60 stopni, 150 stopni, 120stopni
30+150 = 60+120
180=180
Można
b) 24stopni 126 stopni 56 stopni 114 stopni
24+56 nie równa się 126+114
Nie można
c) 91 stopni 92 stopni 89 stopni 89 stopni
91+89 nie równa się 92+89
nie można
(w ogóle nie może być taki czworokąt, bo suma kątów wynosi 361)
3 4 3
2010-03-03T12:23:53+01:00
Ogólna zasada
na czworokącie można opisać okrąg , gdy suma przeciwległych kątów = 180°
α + γ = β + δ = 180°
a) 30 stopni, 60 stopni, 150 stopni, 120stopni
α = 30° β = 60° γ = 150° δ = 120°
α + γ = 30 + 150 = 180°
β + δ = 60 + 120 = 180°
można opisać okrąg
b)
b) 24stopni 126 stopni 56 stopni 114 stopni
α = 24° β = 126° γ = 56° δ = 114°
α + γ = 24 + 56 = 80°
β + δ = 126 + 114 = 240°
nie można opisać okręgu
c)
c) 91 stopni 92 stopni 89 stopni 89 stopni
α = 91° β = 92° γ = 89° δ = 89°
α + γ = 91 + 89 = 180°
β + δ = 92 + 89 = 181°
nie można opisać okręgu
3 3 3