Odpowiedzi

2010-03-03T13:03:17+01:00
Ch+d=150
1/3d+2/7ch=46

d=150-ch
1/3(150-ch)+2/7ch=46
50-1/3ch+2/7ch=46
-7/21ch+6/21ch=46-50
-1/21ch=-4
ch=-4 : -1/21 = -4*(-21) = 84
d=150-84 = 66
Chłopców 84, dziewcząt 66

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T13:06:27+01:00
X-liczba dziewcząt
150-x - liczba chłopców
¹/₃ *x + ²/₇ * (150-x)- liczba uczniów z oceną bardzo dobrą
46 - liczba uczniów z oceną bardzo dobrą

¹/₃ x + ²/₇ 150 - ²/₇ x = 46
⁷/₂₁ x + 42 ⁶/₇ - ⁶/₂₁ x = 46
¹/₂₁ x = 46 - ³⁰⁰/₇ |*21
x = 966 - 900
x = 66
150 - 66 = 84

Odp.: Było 66 dziewcząt i 84 chłopców.
2010-03-03T13:25:41+01:00
X=dziewczyny
150-x=chlopcy
1/3x + 2/7 *(150-x)
46 osob oceny bardzo dobre

1/3x + 2/7 150 - 2/7x = 46
7/21x + 42 6/7 - 6/21x = 46
1/21x = 46 - 300/7 |*21
x= 966-900
x= 66
150-66 = 84

odpwiedz: dziewczyn bylo 66, chlopcow 84