Odpowiedzi

2010-03-03T13:43:21+01:00
Według tradycji chińskiej dzieje państwa chińskiego rozpoczynają się od okresu rządów tzw. Pięciu Mitycznych Cesarzy, panujących według chronologii tradycyjnej 2852 p.n.e.–2205 p.n.e. Założycielem państwa według historyka z okresu dynastii Han, Sima Qiana, był Żółty Cesarz (Huangdi). Według literatury konfucjańskiej jego sukcesorami byli cesarze Yao, Shun i Yu. Ostatni z nich, zwany Wielki Yu, jest uważany za założyciela półlegendarnej dynastii Xia (2205 p.n.e.–1766 p.n.e.); zachowało się wiele legend przedstawiających walkę Wielkiego Yu z żywiołem powodzi. Jemu też przypisuje się ustanowienie władzy dziedzicznej. Po dynastii Xia do władzy miała dojść dynastia Shang (1766 p.n.e.–1122 p.n.e.). Jej istnienie potwierdziły odnalezione w końcu XIX w. inskrypcje wróżebne (datowane na XIV–XII w.).
2 3 2