Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-04T01:31:45+01:00
Unia lubelska - 1569 r. Była to unia realna, czyli połączyła organizmy dwóch państw w jeden organ państwowy - Rzeczypospolita Obojga Narodów , złożona z dwóch równoprawnych części: Korony (dawne Królestwo Polskie) i Litwy (dawne Królestwo Litewskie). Na czele państwa stał król Polski, wspólne były najwyższe władze: król, sejm, senat oraz moneta i polityka zagraniczna, a odrębne: urzędy, wojsko, skarb i sądownictwo.
Argumenty za:
- wzmocnienie obu państw
- powstanie silnego państwa (ponad 800 tys. km^2), liczącego się w Europie
- wzmocnienie pozycji średniej szlachty na Litwie
- ekspansja gospodarcza szlachty polskiej na wschód - na nowe ziemie Korony
- polonizacja kultury litewskiej
- wpływ kultury wschodniej na ziemie polskie
Argumenty przeciw:
- Korona zyskała nowych wrogów: Moskwę i Tatarów, co prowadziło do zwiększenia wysiłku militarnego
- magnateria uzyskawszy wielkie majątki na ziemiach wschodnich, pragnęła umocnienia i poszerzenia swego stanu poiadania
- granica wschodnia była od tej pory najbardziej niespokojną granicą
3 5 3