Wskaż własciwe dokończenie każdego zdania.
1.Społeczność lokalna to zbiorowość, której członkowie:
a) Mieszkają blisko siebie, lecz nie utrzymują ze sobą kontaktów.
b)Przywiązani są do odmiennych tradycji i używają różnych języków.
c)Nie mieszkają na tym samym terytorium.
d) Mieszkają w bliskim sąsiedztwie, np. na tym samym osiedlu lub w jednej wsi.

2.Tradycją lokalną jest np.
a)Jednorazowe spotkanie absolwentów szkoły średniej.
b)Coroczny festyn organizowany od kilkudziesięciu lat dla uczczenia waznego dla danej miejscowości wydarzenia.
c)Pierwszy turniej szachowy rozgrywany w osiedlowym klubie.
d) Protest mieszkańców miasta, domagających się poprawy bezpieczeństwa na drogach.

2

Odpowiedzi

  • aves
  • Początkujący
2010-03-03T13:45:50+01:00