Proszę przetłumaczcie mi to na j. angielski (bezbłędnie)
Daje najlepsze. :)

"Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie,zmarł w 1584 na zawał w Lublinie.Żył w epoce Renesansu.Był wielkiej sławy poetą,dramaturgiem i tłumaczem.Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej.Kształcił się na Akademii Krakowskiej,w Padwie oraz Królewcu.Posiadał rozległą wiedze z zakresu literatury antycznej,zwłaszcza greckiej oraz historii.Pełnił funkcję sekretarza na dworze Zygmunta Augusta.Interesował się wówczas polityką.Towarzyszył królowi podczas podpisania aktu Unii Lubelskiej(1569).Przyjął niższe święcenia kapłańskie oraz zdobył miano proboszcza.Zrezygnowal jednak z tych dóbr i wyszedł za Dorotę Podlodowską,z którą osiedlił się w Czarnolesie.Rodzinne szczęście zakłóciła śmierć córek:Urszulki oraz Hanny.W Uli dostrzegał ogromny talent poetycki.Po jej śmierci napisał cykl XII Trenów,w których wyraża swój ból po stracie ukochanego dziecka.Pisał pieśni na wzór liryki greckiej,nawiązywał do Horacego.Stworzył ponad 300 fraszek,gdzie opisuje tematy z zycia codziennego zwykłych ludzi.Pisał psalmy-przekład Starego Testamentu.Stworzył pierwszy polski dramat\"Odprawa posłów greckich\".Prapremiera dramatu odbyła się w 1577roku na slubie podkanclerze koronnego Jana Zamoyskiego z córką Radziwiłła-Krystyną.Twórczość Jana z Czarnolasu wzbogacila literature polska o nawe gatunki literackie orza przyczyniła się do powstania nowoczesnego jezyka polskiego."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T13:47:48+01:00
Yan Kochanowski has been born in 1530 year in (to) Sycynie, have in (to) 1584 on infarct (fall) in (to) in epoch great fame poet zmarł Lublinie.Żył Renesansu.Był, playwright and wealthy families on cracow academy middling too tłumaczem.Pochodził szlacheckiej.Kształcił, in (to) Padwie and from range of antique literature extensive (wide) Królewcu.Posiadał wiedze, especially greek and then on court of (manor of) zygmunt during signing (subscribing) act of union 1569 function secretary king ( ) low celebrate (bless) priestly historii.Pełnił Augusta.Interesował polityką.Towarzyszył Lubelskiej .Przyjął and however, it has earned from it goods (right) have proboszcza.Zrezygnowal and it has left (has gone out) for dorota Podlodowską, with which (who) in (to) settle luck disturb (disrupt) death Czarnolesie.Rodzinne córek:Urszulki and huge talent sight she (its; her; it) death write cycle XII train Hanny.W Uli poetycki.Po, pain expresses greek lyric (lyric verses) in (to) which (who) after loss on exemplar beloved dziecka.Pisał pieśni, it referred to over 300 epigrams Horacego.Stworzył, where themes with (from) in 1577 -year on with daughter with (from) about for modern revolt drama describe daily ordinary psalm -translation old first polish " briefing representative (envoy) drama hold (proceed) crown yan yan polish sort literature contribute polish zycia ludzi.Pisał Testamentu.Stworzył greckich.Prapremiera slubie podkanclerze Zamoyskiego Radziwiłła-Krystyną.Twórczość Czarnolasu wzbogacila literature nawe orza jezyka.