Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T15:58:52+02:00

pole trójkąta o wpsółrzędnych wierzchołków : A= (-1,0) ,
B= (1,2) , C= (2,-2) - Px


P1=Px+P2+P3+P4


1.rysujesz układ współrzędnych i zaznaczasz te punkty, łączysz tworząc trójkąt
2.rysujesz prostokąt w opisany na tym trójkącie o współrzędnych wierzchołków 1(-1;2) 2(2;2) 3(2;-2) 4(-1;-2)
3. obliczasz pole powstałego prostokąta(P1) :
P1=4*3=12[j²]
4.liczysz pola (P2,P3,P4)

P2=2*3/2=3[j²]
P3=1*4/2=2[j²]
P4=2*2/2=2[j²]

5. Px=P1-(P2+P3+P4)
Px=12-(3+2+2)
Px=5[j²]
10 4 10
2009-10-20T16:17:12+02:00
Obliczasz długość boków trójkata 1 bok AB=√[x₂-x₁ ]²+[y₂-y₁ ]² to wszystko jest pod pierwiastkiem i masz AB=√[1+1]²+[2-0]²=√4 =2 teraz tak samo policzę ci długośc odcinka AC i on sie =√13 i ostatni bok BC=√17 i teraz znając boki trójkąta obliczysz jego pole ze wzoru Herona P= √p [p-a][p-b][p-c] to wszystko pod pierwiastkiem co to jest te p p=½ [a+b+c]=½[2+√13+√17] teraz pole te nasze p podstawiasz pod wzór napisany powyżej i masz √13≈3,61 √17≈4,12 i po podstawieniu masz pole=√4,865 [4,865-2][4,865-3,61][4,865-4,12]=√4,865×2,865×1,255×0,745 to wszystko pod pierwiastkiem i masz dalej pole=√13 jednostek² skąd się wzięło te 4,865 otóż nasze małe p -ale nie pole- =½ [a+b+c]=½[2+3,61+4,12 ]=4,865-pozdrawiam
6 3 6