Działka pana Bogdana ma powierzchnię 3 ary. jedna trzecia działki zajmują drzewa owocowe, na 20% działki rosną kwiaty, a 0,4 działki przeznaczone jast na warzywa. Resztę działki zajmują ścieżki.
a) Ile metrółw kwadratowych zajmują kwiaty?
b) Co zajmuję większa powieszchnię: drzewa owocowe czy warzywa? O ile metrółw kwadratowych większą?
c) Ile metrów kwadratowych przeznaczono na ścieżki?

3

Odpowiedzi

  • eMul
  • Rozwiązujący
2010-03-03T13:59:29+01:00
3 a = 300m^2 (kwadratowych)
1/3*300 = 100 m^2
20 % = 1/5 więc 1/5* 300 = 60m^2
0,4 = 40 % więc 4/10* 300 = 120m^2
100+60+120 = 280 m^2
300 - 280 = 20 m^2
Odp.a)Kwiaty zajmują 60 m^2
b) Większą powierzchnię zajmują warzywa o 20m^2 (120 - 100 = 20)
c)Na ścieżki przeznaczono 20m^2
6 5 6
2010-03-03T14:01:36+01:00
Np 300 m 2 - ta dwójka oznacza kwadrat , czyli 300 metrów kwadratowych
ary = cała działka
1/3 = drzewa owocowe
1/5 = kwiaty
0.4 = warzywa
x = reszta (ścieżki)
1/3 *3 = 3/3 = 1 a = 100 m 2 (kwadratowych) - drzewa
1/5 * 3 = 3/5 = 6/10 = 0.6 a = 60 m 2 - kwiaty
0.4 * 3 =4/10 * 3 = 12/10 = 1.2 a = 120 m 2 - warzywa
a ) kwiaty zajmują 60 m 2
b) większą powierzchnię zajmują warzywa . zajmują większą powierzchnię o 20 m
c) 100 m 2 + 60 m 2 + 120 m 2 = 280 m 2
300 m 2 - 280 m 2 = 20 m 2
na ścieżki przeznaczono 20 m 2


to zadanie na pewno zrobiłam dobrze bo mam z matematyki 6 więc śmiało możesz przepisać :)
1 5 1
2010-03-03T14:05:50+01:00
3a=300m²
⅓*300m²=100m²-drzewa owocowe
20%=02*300m²=60m²-kwiaty
0,4*300m²==120m²-warzywa

300m²-100m²-60m²-120m²=20m²-ścieżki

a)kwiaty zajmują 60m²
b)120m²-100m²=20m²
warzywa zajmują większą powierzchnię niż drzewa owocowe o 20m²
c)na ścieżki przeznaczono 20m²
1 5 1