Odpowiedzi

2010-03-03T13:56:08+01:00
Suma trzech liczb wynosi 80.
Pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej ¾ razy a trzcia stanowi ⅓ sumy dwoch pierwszych liczbZnajdz te liczby

x+y+z= 80
3/4x=y
z= 1/3(x+y)= 1/3(x+3/4x)= 1/3*7/4x=7/12x

x+3/4x+7/12x=80

12/12x+9/12x+7/12x=80
28/12x=80/*12/28
x= 34,2
y= 25,7
z= 19,9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T13:56:15+01:00
X=2 liczba
x-¾x=0,25x=1 liczba
⅓(x+0,25x)=⅓×1¼x=⁵/₁₂x

x+0,25x+⁵/₁₂x=80
¹⁰/₆x=80
x=80:¹⁰/₆
x=48

0,25x=0,25×48=12
⅓(48+12)=20
te liczby to :12,48 i 20
spr. 12+48+20=80
1 5 1