Odpowiedzi

2010-03-03T14:08:44+01:00
Na przykład mieszanie się substancji. Jak wlejesz atrament do wody to nawet bez mieszania łyżeczką łączą się. To dzięki temu, że cząsteczki obu substancji zamieniają się miejscami itd aż w końcu substancje się wymieszają. Innego pomysłu nie mam.

Atom- jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości.
Cząsteczka - jest to zbiór atomów tego samego lub różnego rodzaju.
Dowody atomowej budowy materii:
a)Kontrakcja objętości.
b)Dyfuzja - samorzutne mieszanie się ze sobą różnych substancji. Zjawisko to potwierdza, że cząsteczki materii są w ciągłym chaotycznym ruchu.
c)Ruchy Browna - są to chaotyczne ruchy widzialnej cząsteczki spowodowane ruchami cząsteczek otoczenia

Materia ma strukturę ziarnistą, znaczy się że wszystkie cząsteczki są zbudowane z cząsteczek a te cząsteczki z atomów.