Zad 1
Stożek ma wysokość 10cm.Pole przekroju oiowego tego stożka jest równe 30 cm kwadratowych.Jaką długość ma tworząca tego stożka?
zad2
Oblicz objętośc i pole powierzchni stożka otrzymanego w wyniku obrotu:
a) trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3cm i 5cm wokół krótszej przyprostokątnej.
b)trójkąta równobocznego o obwodzie 12 cm wokół wysokości
c)trójkąta równoramiennego prostokątnego o przyprostokatnej długości 5 cm wokół wysokośći poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

DAM NAJ:)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T14:15:14+01:00
1.l = ?
h = 10 cm
Pprzek = 30cm^2 30 = 1/2 * a * 10
a = 6cm
r =1/2 a = 3cm l = pierw z 10^2 + 3^2 l = pierw z 109 cm

a drugiego sorry nie wiem.
1 1 1