Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T14:19:58+01:00
Ścieki nie muszą już stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej to poważna uciążliwość przy odprowadzaniu ścieków bytowych. Przydomowy system oczyszczania TUNNSAM to kompletne zestawy do oczyszczania ścieków domowych, bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych i jednostek osadniczych.
Oczyszczanie odbywa się w trzykomorowym przepływowym osadniku gnilnym oraz współpracującym z nim drenażem rozsączającym. Prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje odprowadzanie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, a tym samym wód podziemnych.
W przydomowej oczyszczalni ścieków stosuje się kombinacje metod oczyszczania mechaniczną oraz biologiczną tlenową i beztlenową. Ścieki, po podczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltrując prez złoże rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Oczyszczalnie przydomowe są bezobsługowe a jedynym kosztem eksploatacyjnym jest wybieranie osadu z osadnika gnilnego zalecane co najmniej raz na cztery lata
1 1 1