Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T14:17:40+01:00
V- średnia prędkość
T- czas
s- trasa

V₁ = 80 km/h
T₁ = 1h45` = 1,75h
T₂ = 2h
V₂ = X
V₂ = s/T₂, gdzie
s = V₁*T₁ = 80 * 1,75 = 140 km
V₂ = s/T₂ = 140 : 2 = 70km/h
2010-03-03T14:20:25+01:00
V=80 km/h
s = ?
t=1 3/4 h = 1,75 h
obliczamy drogę v=s/t s=vt=80 *1,75 = 140 km
aby przejechał w czasie 2 h średnia jego prędkość
v=s/t = 140 km/2 h = 70 km/h
2010-03-03T14:22:21+01:00