Odpowiedzi

2013-03-14T12:44:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 4K + O₂ ---> 2K₂O

4 atomy potasu + 1 cząst. tlenu tworzą 2 cząsteczki tlenku potasu


b) 2Cu + S ---> Cu₂S

2 atomy miedzi  + 1 atom siarki tworzą jedną cząsteczkę siarczku miedzi(I)


c) 2N₂ + 3O₂ ---> 2N₂O₃

2 cząst. azotu + 3 cząst. tlenu tworzą 2 cząst. tlemnku azotu(III)


d) Ca + Cl₂ ---> CaCl₂

1 atom wapnia + 1 cząst. chloru tworzy 1 cząst. chlorku wapnia