Odpowiedzi

2010-03-03T14:52:45+01:00
I went to the cinema yesterday.- Byłam w kinie wczoraj
I tought i lost you - myślałam ze Cię straciłam
I play in the piano in monday- grałam na pianinie w poniedziałek
I couldn't said this her- nie mogłam jej tego powiedzieć
I felt cheerful with her. czułam sie wesoła z nią.
Dog bit of me yesterday- pies mnie wczoraj ugryzł
I was in the swimming pool in sunday.- byłam na basenie w sobote
I ate cake one hours ago. zjadłam ciastko godzine temu
I read a book one week ago- czytałam kiążke tydzień temu.

Past Continuous:
I was takieng shower when phone rang - brałam kąpiel gdy zadzwonił telefon
I was waiting for the bas when I met him.- czekałam na autobus gdy go spotkałam
the girls were waiting for a big wave when the shark attacked - dziewczyny czekały na dużą fale gdy rekin zaatakował
Alice was thinking about the surf when she saw the shark. Alice myslała o serfowaniu gdy zobaczyła rekina
I was reading book when i have to go. - ja czytałam książke kiedy musiałam isć
i was learning English when my sister called me - uczyłam sie angielskiego gdy zadzwoniła do mnie siostra.
I was siting on the cher when cher broken- siedziałam na krześle gdy krzesło sie złamało.
I was sleeping when my sister cryed. Spałam gdy moja siostra płakała.
I was feeling bad when i met my best friend. czułam sie źle gdy spotkałam swojego najlepszego przyjaciela.