Odpowiedz na pytania:
1. W którym roku powołano Komisję Edukacji Narodowej?
2. Ile lat trwały obrady Sejmu Wielkiego?
3. Podaj dokładną datę uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie.
4. Wymień trzy nazwiska przedstawicieli stronnicta hetmańskiego.
5. Wymień państwa podpisujące porozumienie rozbiorowe w 1772 r.
6. Kto stanął na czele konfederacji barskiej?
7. Podaj nazwę sejmu z 1764 r.
8. Jaka instytucja sprawowała władzę wykonawczą według Konstytucji 3 maja?
9. Podaj nazwę noszonych na piersi znaków rozpoznawczych konfederacji barskiej.
10. Kto dowodził w bitwie pod Zieleńcami?
11. Nazwij podstawowe zasady ustroju Rzeczpospolitej, takie jak wolna elekcja, liberum veto i pacta conventa.
12. Wymień reprezentanta obozu ,,familii''.
13. Kiedy odbył się pierwszy rozbiór Polski?
14. Kto była ambasadorem rosy6jskim w Rzeczpospolitej w II połowie XVII w.?
15. Podaj nazwisko posła, który wstawił się niezłomnym oporem przeciw rozbiorowi Polski.
16. W którym roku założono Szkołę Rycerską?
17. Jak nazywał się król, który abdykował po III rozbiorze Polski?
18. Podaj nazwę dzielnic magnackich w miastach.
19. Kto był założycielem Collegium Nobillium?
20. Kto był współałtorem Konstytucji 3 maja?
21. Kogo nazywamy ,,ojcem teatru polskiego''?
22. Jak nazywał sie ustrój polityczny wprowadzony przez Konstytucję 3 maja?
23. Podaj prawdziwe nazwisko wybitnego malarza Warszawy posługującego się pseudonimem Canaletto.
24. Wybitny wychowanek Szkoły Rycerskiej.
25. Publicysta, autor dzieła Przestrogi dla Polski, rzecznik interesów mieszczańskich i chłopskich.
26. Rocznica jego śmierci jest obchodzona przez Polonię amerykańską.
27. jaki symbol jest synonimem zdrady narodowej?
28. Dynastia, która miała zasiąść na tronie polskim w myśl postanowień Konstytucji 3 maja.
29. Cesarzowa Rosji wezwała na pomoc przez konfederatów targowickich.
30. Order ustanowiony przez Stanisława Augusta.
Z góry dzięki za pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:26:18+01:00
1. W 1773 r.
2. 4 lata.
3. 3 maj 1791 r.
4. Seweryn Rzewuski,Ksawery Branicki,Szczęsny Potocki.
5. Rosja Austria Prusy
6. Kazimierz Pułaski.
7. Sejm konwokacyjny.
8.Rada Ministrów i Rada Państwa.
9.Krzyż Konfederatów Barskich
10.Książę Józef Poniatowski.
11.Wolna elekcja-wybór króla przez szlachtę.
liberum veto-zrywanie sejmu
pacta conventa-osobiste obietnice króla wstępującego na tron
12.Adam Kazimierz Czartoryski.
13. 1772 r.
14.Mikołaj Repnin
15.Tadeusz Rejtan
16. 1765r
17.Stanisław August Poniatowski.
18. Jurydyki
19.Stanisław Konarski
20.Hugo Kołłątaj
21.Wojciech Bogusławski.
22.Ustrój monarchii konstytucyjnej
23.Bernardo Bellotto
24.Tadeusz Kościuszko
25.Stanisław Staszic
26.Kazimierz Pułaski.
27.Konfederacja Targowicka
28.Dynastia Wettynów
29.? o co chodzi?
30. Virtuti Militari
To trzecie mi było potrzebne. Dzięki Chociarz nie wiem czy to jest to. XD! :*