DAJE NAJLEPSZE 111PKT.
NAPISAC DOBRE/ŁADNE STRESZCZENIE TEKSTU Z ZALĄCZNIKOW.

MOZNA WYKORZYSTAC INFORMACJE Z ZIELONYCH RAMEK.

KONTAKT__ gg 15644900 e-mail [email protected]

najpierw napisz do mnie a potem wstaw na zadane.pl.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:49:42+01:00
Na początku 1957 r Gomułka umocnił własną pozycję i mógł przystąpić do budowy polskiego socjalizmu. Zapoczątkował to ograniczeniem politycznym PZPR. Jednym z symboli popaździernikowej wolności słowa stała się likwidacja czasopisma "po prostu". W ciągu kilku lat dokonał wielu zmian w obrębie PZPR. Stosował zasadę, która polegała na usuwaniu działaczy o innych poglądach od opinii szefa partii. Gomułka zwiększył również wpływ partyjny na życie społeczne, kulturalne i gospodarcze. Kontynuował uprzemysłowienie, co dawało nowe miejsca zatrudnienia. Dbał również o rozwój budownictwa, przez co lata 60-te określane są mianem"małej stabilizacji". W 1964 r pisarze i profesorowie napisali list otwarty protestujący przeciwko ograniczeniu swobody artystycznej. Głównym ośrodkiem oporu społecznego pozostawił Kościół katolicki, który w latach 1965-66 zorganizował obchody tysiąclecia chrztu Polski. W połowie lat 60-tych w partii komunistycznej rozpoczęła się nowa wojna o władzę, którą wywołali funkcjonariusze partyjni. Zakaz wystawiania "dziadów' stał się główną przyczyną protestu studentów. Poparcie dla pisarzy zadeklarowali studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu uczestników zostało wydalonych z uczelni. Represje dotknęły także innych ośrodków akademickich, które poparły studentów warszawskich. Wiertni pracownicy Władysława Gomułki zorganizowali w kraju masowe wiece, których uczestnicy deklarowali swe poparcie dla przywódcy partii. Ofiarą kampanii propagandowej byli przede wszystkim osoby pochodzenia żydowskiego . W latach 1968-69 do opuszczenia Polski zmuszono kilkadziesiąt tysięcy osób, które zostały pozbawione obywatelstwa polskiego.