Zadania pilne, na dziś wieczór. Same odpowiedzi, bez rozwiązań wysyłam jako spam ^^. Dobrej zabawy ;D

1.Po opuszczeniu nawiasu w wyrażeniu (4x²y)² : ......?
2.Wyrażenie opisujące pole prostokąta o bokach a+2-3 możemy zapisać w postaci : .... ?
3.Wartości wyrażenia 2a²dla a+√₃ i b= - ½ : .......?
4.Liczba√₅₀ jest równa : ....?
5.Po wyznaczeniu x z równań 6x+6y=12 otrzymamy : ......?
6.Uzupełnij :
-3y³+2xy + (3xy+6x²)=.....?
-12x+4xy-2x²y =.... ? (tutaj jest konieczność wyciągnięcia wspólnego czynnika przed nawias ^.^)
7.Usuń niewymierności z mianownika 2√₅-y : √₂ (pierwiastek z dwóch jest mianownikiem tego ułamka, a reszta licznikiem)
8.Oblicz długość promienia okręgu w którym kąt środkowy o mierze 60⁰ oparty o łuk 6π/
9. Ile solanki dwuprocentowej i ile pięcioprocentowej należy zmieszać by otrzymać 12kg solanki czteroprocentowej ?
10.Po opuszczeniu nawiasu w wyrażeniu (6xy²)² otrzymamy: ...?
11.Wyrażenie opisujące pole prostokąta b+4 i b-3 możemy zapisać:.....?
12.Wartość wyrażenia 3x²-y dla x= √₂ i y= - ⅓ ............?
13.Liczba √₇₅ jest równa .....?
15.Uzupełnij : -15a²b+6ab-3a⁴= ... ? Tutaj też trzeba wyłączyć przed nawias wspólny czynnik

3

Odpowiedzi

2010-03-03T15:47:08+01:00
1)
(4x²y)²=16x⁴y²
2)
2(a+2-3)
3)
a=√3
2a²=2(√3)²=2×3=6
4)
√₅₀ =√₂₅×₂=5√2
5)
6x+6y=12
6x=12-6y
x=2-y
6)
-3y³+2xy + (3xy+6x²)=-3y³+2xy+3xy+6x²=-3y³+5xy+6x²
-12x+4xy-2x²y =2(-6x+2xy=x²y)
7)
2√₅-y : √₂ =(2√5-y)×√2:√2×√2= (2√5-y)×√2:2 (mianownikiem jest teraz 2)
10)
(6xy²)²=36x²y⁴
11)
2(b+4 + b-3)=2(2b+1)=4b+2
12)
x= √₂
y= - ⅓
3x²-y=3(√₂)² =6
13)
√₇₅=√₃×₂₅=5√3
15)
-15a²b+6ab-3a⁴=3(-5a²b+2ab-a⁴)
Nie zrobiłam tylko 8 i 9 ale reszta jest dobrze;)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:55:24+01:00
1.
(4x²y)²=16x⁴y²


2.
I bok a+2-3=a-1
II bok = I bok
(a-1)(a-1)=a²-2a+1


3.
a=√3
b=-0,5
2a²=2√3²=2*3=6


4.
√50=√(2*25)=5√2


5.
6x+6y=12 |:6
x+y=2
x=2-y


6.
-3y³+2xy+(3xy+6x²)=-3y³+2xy+3xy+6x²=6x²-3y³+5xy
-12x+4xy-2x²y =2x(-6+2y-xy)


7.
[(2√5-y):√2]*(√2:√2)=[√2(2√5-y)]:2=(2√10-y√2):2=√10-0,5y√2


8.
6π=(2π*60°*r):360° |*360°
2160π°=120πr |:120π
r=18cm


9.
ilość solanki 2% - x
ilość solanki 5% - 12-x
ilość solanki 4% - 12

0,02x+0,05(12-x)=12*0,04
0,02x+0,6-0,05x=0,48
-0,03x+0,6=0,48
0,03x=0,6-0,48
0,03x=0,12 |:0,03
x=4

ilość solanki 2% - 4kg
ilość solanki 5% - 8kg


10.
(6xy²)²=6*x*y²*6*x*y²=36x²y⁴

11.
x=b+4
y=b-3
P=xy
P=(b+4)(b-3)=b²-3b+4b-12=b²+b-12=

12.
x=√2
y=-1/3
3x²-y=3*√2*√2-(-1/3)=6+1/3=6i1/3

13.
√75=√(25*3)=5√3

15.
-15a²b+6ab-3a⁴=3a(-5ab+2b-a³)
2 5 2
2010-03-03T16:04:20+01:00
1. (4x²y)²=16x⁴y²

2. bok pierwszy= a+2-3=a-1
bok drugi=bok pierwszy
(a-1)(a-1)=a²-2a+1

3. a=√3
b=-0,5
2a²=2√3²=2*3=6

4. √50=√(2*25)=5√2

5. 6x+6y=12 |:6
x+y=2
x=2-y

6.
-3y³+2xy+(3xy+6x²)=-3y³+2xy+3xy+6x²=6x²-3y³+5xy
-12x+4xy-2x²y =2x(-6+2y-xy)

7. [(2√5-y):√2]*(√2:√2)=[√2(2√5-y)]:2=(2√10-y√2):2=√10-0,5y√2

8. 6π=(2π*60°*r):360°|*360°
2160π°=120πr|:120π
r=18cm

9.
ilość solanki 2% = x
ilość solanki 5% = 12-x
ilość solanki 4% = 12

0,02x+0,05(12-x) =12*0,04
0,02x+0,6-0,05x=0,48
-0,03x+0,6=0,48
0,03x=0,6-0,48
0,03x=0,12|:0,03
x=4
ilość solanki 2% to 4kg
ilość solanki 5% to 8kg

10.
(6xy²)²=6*x*y²*6*x*y²=36x²y⁴

11. x=b+4
y=b-3
P=xy
P=(b+4)(b-3)=b²-3b+4b-12=b²+b-12

12. x=√2
y=-1/3
3x²-y=3*√2*√2-(-1/3)=6+1/3=6i1/3

13. √75=√(25*3)=5√3

15. -15a²b+6ab-3a⁴=3a(-5ab+2b-a³)
2 1 2