Zad 1.

Gumka jest dwa razy tańsza od ołówka. Razem kosztują 2,40 zł . Ile kosztuje gumka a ile ołówek ?


Zad 2. Bartek jest o 4 lata młodszy od siostry . Za sześć lat będą mieli w sumie 34 lata . Ile lat ma każde z nich obecnie ?


Zad 3.

Za 5 lat ojciec będzie cztery razy straszy od syna i razem będą mieli 55 lat . Ile lat ma obecnie każdy z nich .?


Zad 4

Za 10 lat ojciec z synem będą mieli 100 lat . Przed 10 laty syn był cztery razy młodszy od ojca. Ile lat ma obecnie każdy z nich .?

Zad 5

Brat jest trzy razy straszy od siostry , a siostra o 10 lat młodsza od brata . Ile lat ma siostra .?


Zad 6

Ojciec ma obecnie 40 lat a syn 10 lat . Ile lat musi upłynąć , aby ojciec był trzy razy straszy od syna ? Za ile lat ojciec będzie drwa razy starszy od syna ?

1

Odpowiedzi

2010-03-03T15:12:09+01:00
Zad1
x- cena ołówka
x/2 - cena gumki
x+x/2 = 2,40 zl
1 i 1/2x = 2,40 /*2
3x= 4,80zł/ :3
x= 1,6 zł
x/2 = 0,8 zł
ołówek kosztuje 1,6 zł a gumka 0,8 zł
zad 2
x- wiek siostry
x-4 wiek brata

x+ 6 + x-4+6 = 34
2x + 8 = 34
2x = 26
x=13
x-4 = 9
Siosrta ma 13 lat a brat 9

zad 3
y- wiek ojca
x- wiek syna
x+ 5 +y+5 = 55
x+y = 45
x+ 4x = 45
5x = 45
x=9
45- 9 = 36
ojciec ma 36 a syn 9

zad 5

x- wiek brata
y - wiek siostry

3x= y
x= y+10

3x-y=0/ * -1
x-y=10

-3x+y = 0
x-y=10
2x=10
x=5
y=3x
y=15