1 uzupełnij tekst

Kadencja sejmu nie została skrócona. Prezydent musi zarządzić kolejne wybory do sejmu i senat najpóźniej................... . Wybory te muszą odbyć się najpóźniej ................ W przypadku gdy kadencja sejmu została skrócona przez prezydenta wybory do sejmu i senatu odbędą się najpóźniej............
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu odbędzie się najpóźniej ......

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:43:18+01:00
Kadencja sejmu nie została skrócona. Prezydent musi zarządzić kolejne wybory do sejmu i senat najpóźniej na 90 dni przed upływem kadencji. Wybory te muszą odbyć się najpóźniej na 30 dni przed terminem jej końca.W przypadku gdy kadencja sejmu została skrócona przez prezydenta wybory do sejmu i senatu odbędą się najpóźniej na 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu odbędzie się najpóźniej 15 dni od głosowania.
2010-03-06T15:20:13+01:00
Kadencja sejmu nie została skrócona. Prezydent musi zarządzić kolejne wybory do sejmu i senat najpóźniej na ...90dni... przed upływem kadencji. Wybory te muszą odbyć się najpóźniej na ...30 dni... przed terminem jej końca.W przypadku gdy kadencja sejmu została skrócona przez prezydenta wybory do sejmu i senatu odbędą się najpóźniej na ...45 dni... od zarządzenia skrócenia kadencji. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu odbędzie się najpóźniej ...15 dni... od głosowania.
2010-03-06T16:28:59+01:00
Na 90 dni przed upływem kadencji
na 30 dni przed terminem jej końca
na 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji
15 dni od głosowania