1. Sprowadź do najprostszej postaci :
a) 3(x-1) - (2x=2)
b) 2x - 6x +3 -2x
c) -x²+3x-2x²+5
d)a+2b+4a-c+2

2.Rozwiąż równanie
a) -2x+3=6
b) 3(x+1)=2(x-1)
c) x+2/3 -3x=0
d)x+2/x+3 = 3x-1/3x=3

/ w przykładzie c i d w 2 zadaniu oznaczają ułamek.
Jeśli ktoś wie cokolwiek,również proszę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-03T15:37:49+01:00
Zad 1
a) 3(x-1) - (2x=2)= 3x-3-2x+2=x+1
b) 2x - 6x +3 -2x= -6x+3
c) -x2=3x-2x²=5 nie rozumiem zapisu
d)a=2b=4a-c=2 nie rozumiem zapisu?
zad 2
a) -2x+3=6
-2x=6+3
-2x = 9
2x= -9
x= 4 i 1/2
b) 3(x+1)=2(x-1)
3x+3=2x-2
3x-2x=-2-3
x=-5
c) x+2/3 -3x=0/*3
x+2 - 9x =0
-8x=-2/:8
-x = -1/4
x=1/4
d)x+2/x+3 = 3x-1/3x=3
nie rozumiem zapisu
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:46:08+01:00
Zad1
a) 3(x-1) - (2x=2)=3x-3-2x+2=x-1 MAM NADZIEJĘ ŻE (2x=2)TZN (2x-2)
b) 2x - 6x +3 -2x=-6x+3
c) -x²+3x-2x²+5=-x^2+3x+5
d)a+2b+4a-c+2=5a+26-c+2
^2 oznacza do potegi 2
zad 2
a) -2x+3=6
-2x=6-3
x=3/2

b) 3(x+1)=2(x-1)
3x+3=2x-1
3x-2x=-1-3
x=-4

c) x+2/3 -3x=0
-2x=0-2/3
x=2/6

d)x+2/x+3 = 3x-1/3x=3 I TUTAJ TEŻ 3x=3 TZN 3X-3
(x+2)(3x-3)=(3x-1)(x+3)
3x^2-3x+6x-6=3x^2+9x-x-3
3x-8x=-3+6
-5x=3 /(-5)
x=-3/5

POWODZENIA