Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:08:09+01:00
Dane
V - prędkość końcowa = 72 km/h = 20 m/s
Vo - predkość początkowa = 0
t - czas = 10 s
szukane
s - droga = ?
a - przyspieszenie = ?
wzór
V = Vo + at ponieważ Vo = 0 to
V = at
a = V/t = 20/10 = 2 m/s²
s - droga = Vot + at²/2 ponieważ Vo = 0 to
s = at²/2 = 2 razy 10²/2 = 2 razy 100/2 = 2 razy 50 = 100 m
odp
droga startu wynosi 100 m