1) Na sprężynie zawieszono odważnik o masie 50g. Na skutek tego sprężyna wydłużyła się o 0,5 cm. Oblicz wydłużenie sprężyny w przypadku, gdy zawiesimy na nim odważnik o masie 0,2 kg.

2)Aby narysować wektor obrazujący siłę o pewnej wartości, należy przyjąć, że np. wektor o długości1 cm oznacza o wartości 200N (niutonów). Wtedy ciężar człowieka o masie 40 kg narysujemy z postaci zwróconego w dół wektora o długości 2 cm. Korzystając z tej informacji, narysuj wektor obrazujący ciężar stojącego na stole flakonu o masie 0,5kg. Przyjmij że wektor o długości 1cm na wartość 2 N. Przyczep wektor obrazujący ciężar flakonu w jego środku ciężkości.

1

Odpowiedzi

2009-10-20T16:21:38+02:00
1) 0,2kg = 200g 1kg = 1000g
jeżeli zawieszono 50 g i sprężyna wydłużyła się o 0,5cm a gdy zawiesimy odważnik 0,2kg to sprężyna naciągnie się 2cm. :)
dlatego, że jeśli 50 g powieszono i naciągneło się 0,5 cm to gdy zawiesi się 200 g to naciągnie się spręzyna 4 razy . tzn, że 0,5cm x 4 = 2 cm

2) ?
1 5 1