Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:43:46+01:00
Dane:
m = 2 kg
T₁ = -2 ⁰C
Ciepło właściwe lodu
Cw = 2100 [J/kg ⁰C] może być też jednostka [J/kg ⁰K]
Ciepło topnienia lodu
Ct = 335 000[J/kg]
Temperatura topnienia lodu
Tt = 0 ⁰C
a)
Ciepło (energia potrzebna do podgrzania lodu do temp. topnienia:
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 0 ⁰C- (-2 ⁰C)= 2⁰C
wstawiamy do Q₁
Q₁= 2 kg × 2100 [J/kg ⁰C] × 2⁰C = 8400J

b)
Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₂ = m × Ct = 2 kg × 335000 [J/kg] = 670000J

Całkowita ilośc ciepła dostarczona to
Q₁+ Q₂ = 678400J