Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:24:42+01:00
Nazywano ich tak, ponieważ powierzono im misję chrześcijańską wśród Słowian morawskich, którym mieli głosić słowo Boże w języku dla nich zrozumiałym, a nazywanym w nauce polskiej językiem staro-cerkiewno-słowiańskim. Udało im się wprowadzić język słowaiński do liturgii (za papieża Hadriana II) i tym samym podnieść go do rangi czwartego języka liturgicznego, obok łaciny, greki i hebrajskiego.Dzieło Cyryla i Metodego odegrało niezwykle ważną rolę w kulturze Słowian, zapoczątkowało rozwój języka i piśmiennictwa słowiańskiego.
20 4 20