Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • maaj
  • Początkujący
2009-10-20T16:14:01+02:00
Esej - forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej, manifestu politycznego lub też dotyczyć innych refleksji autora.

( źródło WIKIPEDIA )

Esej jest gatunkiem trudnym do jednoznacznego opisania. Nie da się ustalić konkretnych cech poetyki eseju z powodu różnorodności kształtu, tematyki i stylistyki poszczególnych realizacji tego gatunku. Można jedynie próbować charakteryzować teksty eseistyczne, uwzględniając pojawiające się w nich literackie tendencje i zjawiska.

* subiektywizm - esej pokazuje świat przez pryzmat uczuć i filtr skojarzeń. Autor przede wszystkim ma okazję do wygłoszenia swoich przekonań. Czasami taka okazja jest swego rodzaju prowokacją (np. kontrowersyjne dyskusje z autorytetami, bądź głęboko zakorzenionymi opiniami), zachęcającą do szukania kontrargumentów.
* refleksyjność - esej to zapis toku rozmyślań autora nad danym problemem. Twórca nie moralizuje ani nie próbuje przekonać do swojego zdania, jedynie przedstawia własny punkt widzenia. Nie oczekuje, że czytelnik się z nim zgodzi, chce sprowokować do samodzielnego wysiłku intelektualnego i zajęcia stanowiska w danej sprawie

wszystko ze strony ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej )

3 5 3
2009-10-20T16:26:42+02:00
Esej-szkic o tematyce naukowej, filozoficznej i publicystycznej, który pozwala na swobodne przedstawienie swojego zdania i refleksji na dany temat. Oprócz elementów wykładu naukowego zawiera środki literiackie (porównania, metafory). Zannymi eseistami byli Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert.
26 4 26