Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera 1000 zwojów a wtórne 10000 zwojów
Do uzwojenia pierwotnego dołączono prad o natezeniu 100 A.Jakie napiecie i natazenie pradu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napiecie wynosi 5000 V ?

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:17:46+01:00
Nwe = 1000
nwy = 10000
Uwe = 5000 V
Iwe = 100 A

Uwy = ?
Iwy = ?

Uwy = (Uwe * nwy) / nwe
Iwy = (Iwe * nwe) / nwy

Uwy = 50000 V
Iwy = 10 A