Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:39:06+01:00
Czy warto było rozpocząć powstanie warszawskie?
- O wybuchu powstania warszawskiego zadecydowały już wcześniej polskie władze na emigracji w Londynie. Plan pod kryptonimem ''burza'' zakładał wyzwolenie z rąk niemieckich jak największych terenów jeszcze przed wkroczeniem tam armii czerwonej. Powstanie warszawskie było jego częścią.Ludność Warszawy miała do wyboru pozostawanie w dalszym ciągu pod okupacją niemiecką lub podjęcie walki zbrojnej. Wybrano walkę zbrojną pomimo tego że Niemcy byli już wówczas w odwrocie to nadal stanowili dużą siłę militarną. Powstańcy warszawscy i ludność cywilna poniosła w walkach ogromne ofiary ale podjęli walkę by przeciwstawić się okupantowi.Na pewno ze względu na poniesione ogromne ofiary w ludziach i straty materialne nie było warto. Natomiast wszyscy walczący okazali się wielkimi patriotami oddając swoje życie za skrawek niepodległej polski jaki przez czas trwania powstania była Warszawa.
Mocne strony powstania warszawskiego to będzie ogromny zapał i zaangażowanie wielu polskich patriotów z różnych ugrupowań które walczyły w owym czasie z okupantem hitlerowskim.Na czele walczących ugrupowań bezapelacyjnie wysuwa się AK(Armia Krajowa).Do walczącego powstania szeroko przyłącza się ludność cywilna harcerze a także ludzie którzy nie mogą już znieść dalszej tyranii okupacji hitlerowskiej.
Słabe strony powstania to takie że powstańcy byli dużo mniej liczni od wojsk niemieckich które przeciw nim walczyły.Bez porównania uzbrojenie powstańców było dużo słabsze. Nie dysponowano wystarczającą ilością broni dzięki której było by można walczyć w mieście. Tu wymienić mogę broń przeciw pancerną , ciężkie karabiny maszynowe itp.
Szanse powstania były praktycznie znikome. mimo udzielonego wsparcia zrzutami lotniczymi nie mogło to w pełni uzupełnić pomocy jaką potrzebowały walczące oddziały powstańcze. Także bohaterska walka polskiego wojska które przyszły z pomocą by pomóc powstańcom była za mała.Powstańcy dlatego nie uzyskali między innymi wsparcia ze strony Armii Czerwonej bo byli by zagrożeniem dla komunistów polskich których Stalin chciał aby utworzyli państwo polskie. Jeżeli korzyściami można nazwać powstanie które spowodowało śmierć dziesiątek tysięcy osób cywilnych, potwornych mordów SS i całkowitego zrównania miasta z ziemią. To można tylko powiedzieć że zrealizowano piękną idee niepodległościową walki poświecenia dla własnej ojczyzny bez względu na poniesione ofiary.

13 3 13