Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T12:08:25+02:00
Obliczam przyspieszenie ciała jakie dozna w czasie t = 10 s
a = (V2-V1)/t = 2/10 = 1/5 m/s^2
siła
F = m * a = 1 kg * 1/5 m/s^2 = 0,2 N