Kolarz o masie 75 kg poruszający się z prędkością 20 m/s wjeżdża na most o promieniu krzywizny 100 m. Różnica wysokości, którą pokonuje kolarz wynosi 10m. Przejeżdża przez most nie używając pedałów (wykorzystuje posiadaną na początku mostu energię). Przyjmij, że opory ruchu są znikomo małe.

a) Oblicz wartość prędkości kolarza w najwyższym punkcie mostu

b) Oblicz wartość siły nacisku kolarza na podłoże w najwyższym punkcie mostu. Przyjmij, że poruszał się wtedy z prędkością = 14,14 m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:02:55+01:00
A)

v1 = 20 m/s
Δh = 10 m

Ek2 = Ek1 - ΔEp
(mv2²)/2 = (mv1²)/2 - mgΔh

po skróceniu mas i pomnożeniu obu stron przez 2:
v2² = v1² - 2gΔh
v2 = √(v1² - 2gΔh)

v2 = 14,14 m/s

b)

r = 100 m
m = 75 kg
v = 14,14 m/s
g = 10 m/s²

Fn = Q - Fodś
Q = mg
Fodś = (mv²)/r
Fn = m[g - (v²/r)]

Fn = 600 N
1 5 1