Fill in the adjectives, then make true sentences about your family and friends

po polsku
Wypełnij przymiotników, a następnie dokonać prawdziwego zdania o swojej rodzinie i znajomym

blue
onbly
straight
big
funny
1. a(n)...................child
2. a .......................family
3. ..........................hair
4. ...........................eyes
5.a.........................name

1

Odpowiedzi

2010-03-03T15:35:38+01:00
Blue
onbly
straight
big
funny
1. an only child
2. a big family
3. straight hair
4. blue eyes
5.a funny name

1 I am an only child. I haven't got any brothers or sisters.- jeśli nie masz rodzeństwa
I am not an only child. I have got ...brother(s) and ...sister(s)- jeśli masz rodzeństwo.
2 I have got a big family and we always need a big table during Christmas.
3 My mum has got/ hasn't got straight hair.
4 My cousin have got bule eyes.
5 There is no funny name in my family.

2 5 2