Odpowiedzi

2010-03-03T15:31:31+01:00
Reduta Ordona była zakazana w Syzyfowych pracach ponieważ w tym czasie trwała rusyfikacja i książki polskie, mówienie po polsku było zakazane, a jak wiadomo Reduta Ordona jest napisana przez Adama Mickiewicza, który był Polakiem.
29 2 29
2010-03-03T15:31:34+01:00
Poniewaz Reduta Ordona jest to wiersz polskiego poety Adama Mickiewicza ,a dzieła polskich artystów były surowo zakazane przez Rosjan.
33 1 33
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:35:51+01:00
Reduta Ordona była utworem zakazanym, ponieważ wiersz ten jest opisem bohaterskiej obrony Warszawy przed Rosjanami we wrześniu 1831r. Czasy, o których pisze Żeromski były to czasy zaborów, m.in. zaboru rosyjskiego, a więc poezja naszego wieszcza narodowego zagrzewała do walki - co było skutkiem niepożądanym dla zaborców. Zależało im bowiem na tym, aby osłabić naród i sprawić, aby poddał się ich woli.
15 4 15