Odpowiedzi

2009-10-20T16:14:28+02:00
X² - 6x = -9 przenosisz wszystko na jedną stronę
x² - 6x + 9 = 0
(x - 3)² = 0
x∈{3}

x² - 16 = 0
(x+4)(x-4)=0
x∈{-4,4}
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T16:16:32+02:00
A)x²-6x=-9 przenosimy -9 na lewo zmieniamy znak na przeciwny
x²-6x+9=0
(x-3)²=0


x²-16=0
(x-4)(x+4)=0

wzory to
(a²-b)=(a-b)(a+b)
(a-b)²=a²-2ab+b²u nas a to x b to liczba
2009-10-20T16:28:23+02:00
X² - 6x = -9
x²-6x+9=0
(x-3)²=0 /√
x-3=0
x=3

x²-16=0
(x-4)(x+4)=0 i to sie rowna gdy x-4=0 lub x+4=0 czyli gdy x=4 lub x=-4