Odpowiedzi

2010-03-03T15:52:25+01:00
Na₃PO₄ → 3Na⁺ + PO₄³⁺
K₂CO₃ → 2K⁺ + CO₃²⁻
Ca(NO₂)₂ → Ca²⁺ + 2NO₂⁻
Al(NO₃)₃ → Al³⁺ + 3NO₃⁻ powinno być azotan (V)
Fe₂(SO₃)₃ → 2Fe³⁺ + 3SO₃²⁻
Cr₂(SO4)₃ → 2Cr³⁺ + 3SO₄²⁻ powinno być chromu (III)
MgCl₂ → Mg²⁺ + 2Cl⁻
Al₂S₃ → Al³⁺ + S²⁻
jak czegoś nie rozumiesz to pisz