Przetłumacz zdania na angielski w POPRAWNEJ formie ( albo zerowego trybu warunkowego, albo pierwszego trybu warunkowego, lub drugiego trybu warunkowego)

1. Jak czułbyś się gdyby wybudowali ogromny supermarket w twojej miejscowości?
2. Jeśli nie będziesz uprawiał sportu nie odniesiesz sukcesów.
3. Jeśli zespół gra dobrze, fani cieszą się.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:23:03+01:00
1. How would you feel as if they built a huge supermarket in your town?

2. If you do not cultivate sport will not have the success.

3. If the team plays well, the fans enjoy.