Odpowiedzi

2010-03-03T15:44:36+01:00
Biznes o=plan piekarni


- misja firmy,
- ocena sytuacji na polskim rynku wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
- charakterystyka i historia piekarni,
- analiza sprzedaży wyrobów piekarniczych i cukierniczych na rynku polskim,
- przegląd strategicznych rynków,
- kryteria segmentacyjne rynku piekarniczego i cukierniczego,
- profile nabywców ofert kierowanej przez piekarnię,
- przegląd kluczowych produktów,
- analiza struktury asortymentowej.
- analiza otoczenia konkurencyjnego na podstawie modelu
- dystrybucja,
społeczne, technologiczne, ekonomiczne, prawne,
- cele marketingowe i środki realizacji,
- wykonanie inwestycji,
- strategia marketingowa piekarni - dystrybucja, reklama, strategia cenowa,
- budżet inwestycyjny,
- Harmonogram przeprowadzanych prac,
- podsumowanie projektu
5 1 5