Odpowiedzi

2010-03-03T15:53:50+01:00
1.a) Mniej bezrobotnych, mniejsze ubóstwo wśród obywateli.
b) mniejsza siła robocza, co prowadzi do złego funkcjonowania pracowników w kraju.
2. a) tania siła robocza, ubogacanie kultury. Kraj imigracyjny daje nowe możliwości rozwoju, edukacji.
b)Niestała liczba obywateli, konfilkowne stosunki obywateli.


5 3 5
2010-03-03T19:06:25+01:00
1. a) korzyści dla kraju emigracyjnego:
- zmniejszenie się bezrobocia.
b) negatywy dla kraju emigracyjnego:
- ubytek fachowców.
2. a) Korzyści kraju imigracyjnego:
- rośnie liczba stosunkowo taniej, wykwalifikowanej siły roboczej i liczna specjalistów różnych branż.
b) negatywy kraju emigracyjnego:
konkurencja na rynku pracy, agresja wśród obywateli.
2 4 2
2010-03-03T19:30:59+01:00
1. a) zmniejszenie bezrobocia - więcej miejsc pracy
b) mniej pracowników, odpływ wykwalifikowanych pracowników.

2. a) przypływ taniej, wykwalifikowanej siły roboczej,
b) wzrost przestępczości, odpływ pieniędzy za granicę, tworzą się dzielnice nędzy, i.t.p.
2 3 2