1.KOH
2.NaOH
3.Mg(OH)2
4.Ca(OH)2
a)HCl
b)H2S
c)HNO3
d)H2CO3
e)H2SO3
f)H2SO4
g)H3PO4
chodzi o to aby zrobić wszystko z wszystkim to bd jakies 70-80 rownań i trzeba pisać tak np: 1.a) 1.b) ide puzniej 2.a).. 2.c)
Chodzi o zapis cząsteczkowy i jonowy

Chciał bym żeby mi ktoś wytłumaczył lub podał jakiś link do stronki gdzie bd mogł to zrozumiec z góry THX

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T16:32:42+01:00
1.a) KOH + HCl→KCl + H₂O
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + Cl⁻→K⁺ + Cl⁻ + H₂O

1.b) 2 KOH + H₂S→ K₂S +2 H₂O
2 K⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + S²⁻→2 K⁺ + S²⁻ +2 H₂O

1.c) KOH + HNO₃→KNO₃ + H₂O
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻→K⁺ + NO₃⁻ + H₂O

1.d) 2 KOH + H₂CO₃→K₂CO₃ + 2 H₂O
2 K⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + CO₃²⁻→2 K⁺ + CO₃²⁻ + H₂O

1.e) 2 KOH + H₂SO₃→ K₂SO₃ +2 H₂O
2 K⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₃²⁻→2 K⁺ + SO₃²⁻ + 2 H₂O

1.f) 2KOH + H₂SO₄→ K₂SO₄ +2 H₂O
2 K⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₄²⁻→2 K⁺ + SO₄²⁻ + 2 H₂O

1.g) 3 KOH +H₃PO₄→ K₃PO₄ +3H₂O
3 K⁺ +3 OH⁻ +3 H⁺ + PO₄³⁻→3 K⁺ + PO₄³⁻ +3 H₂O

2.a) NaOH + HCl→NaCl + H₂O
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + Cl⁻→Na⁺ + Cl⁻ + H₂O

2.b) 2 NaOH + H₂S→ Na₂S +2 H₂O
2 Na⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + S²⁻→2 Na⁺ + S²⁻ +2 H₂O

2.c) NaOH + HNO₃→NaNO₃ + H₂O
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻→Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O

2.d) 2 NaOH + H₂CO₃→Na₂CO₃ + 2 H₂O
2 Na⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + CO₃²⁻→2 Na⁺ + CO₃²⁻ + H₂O

2.e) 2 NaOH + H₂SO₃→ Na₂SO₃ +2 H₂O
2 Na⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₃²⁻→2 Na⁺ + SO₃²⁻ + 2 H₂O

2.f) 2 NaOH + H₂SO₄→ Na₂SO₄ +2 H₂O
2 Na⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₄²⁻→2 Na⁺ + SO₄²⁻ + 2 H₂O

2.g) NaOH + H₃PO₄ → Na₃PO₄ +3H₂O
3 Na⁺ +3 OH⁻ +3 H⁺ + PO₄³⁻→3 Na⁺ + PO₄³⁻ +3 H₂O

3.a) Mg(OH)₂ +2 HCl→MgCl₂ + 2 H₂O
Mg²⁺ + 2 OH⁻ + 2H⁺ + 2 Cl⁻→Mg²⁺ + 2Cl⁻ + 2 H₂O

3.b) Mg(OH)₂ + H₂S→ MgS + 2 H₂O
Mg²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + S²⁻→ MgS (osad) +2 H₂O

3.c) Mg(OH)₂ +2 HNO₃→Mg(NO₃)₂ +2 H₂O
Mg²⁺ +2 OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻→Mg²⁺ + 2NO₃⁻ +2 H₂O

3.d) Mg(OH)₂ + H₂CO₃→ MgCO₃ + 2 H₂O
Mg²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + CO₃²⁻→MgCO₃ (osad) +2 H₂O

3.e) Mg(OH)₂ + H₂SO₃→MgSO₃ +2 H₂O
Mg²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₃²⁻→ Mg²⁺ + SO₃²⁻ + 2 H₂O

3.f) Mg(OH)₂ + H₂SO₄→ MgSO₄ +2 H₂O
Mg²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺+ SO₄²⁻→ Mg²⁺ + SO₄²⁻ + 2 H₂O

3.g) 3 Mg(OH)₂ +2 H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3 Mg²⁺ +6 OH⁻ +6 H⁺+ 2PO₄³⁻→Mg₃(PO₄)₂ (osad) +6 H₂O

4.a) Ca(OH)₂ +2 HCl→CaCl₂ +2 H₂O
Ca²⁺ + 2 OH⁻ + 2H⁺ + 2 Cl⁻→Ca²⁺ + 2Cl⁻ + 2 H₂O

4.b) Ca(OH)₂ + H₂S→ CaS + 2 H₂O
Ca²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + S²⁻→ CaS (osad) +2 H₂O

4.c) Ca(OH)₂ + 2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + 2 H₂O
Ca²⁺ +2 OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻→Ca²⁺ + 2NO₃⁻ +2 H₂O

4.d) Ca(OH)₂ + H₂CO₃→CaCO₃ +2 H₂O
Ca²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + CO₃²⁻→CaCO₃ (osad) +2 H₂O

4.e) Ca(OH)₂ + H₂SO₃→ CaSO₃ + 2 H₂O
Ca²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺ + SO₃²⁻→ CaSO₃( osad) + 2 H₂O

4.f) Ca(OH)₂ + H₂SO₄→ CaSO₄ +2 H₂O
Ca²⁺ +2 OH⁻ +2 H⁺+ SO₄²⁻→ CaSO₄ (osad) + 2 H₂O

4.g) 3 Ca(OH)₂ +2 H₃PO₄→ Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3 Ca²⁺ +6 OH⁻ +6 H⁺+ 2PO₄³⁻→Ca₃(PO₄)₂ (osad) +6 H₂O

Więcej opcji nie ma :) kwasy z kwasami nie reagują i wodorotlenki ze sobą też nie. Cyframi oznaczono wodorotlenki,a literkami kwasy. To co napisałam to jedna z metod otrzymywania soli:
wodorotlenek + kwas---> sól + woda
Reakcja przebiega w ten sposób,że na miejsce wodoru w kwasie wchodzi metal pochodzący z wodorotlenku,a z wodoru pochodzącego z kwasu i grupy OH z wodorotlenku,tworzy się cząsteczka wody. Potem pozostaje kwestia dobrania współczynników po obydwu stronach równania. Ilość wszystkich atomów pierwiastków musi być po obu stronach taka sama.
Nie wiem konkretnie z czym masz problem,a nie chciałabym tu pisać wypracowania, więc napisz mi prywatnie, czego nie rozumiesz, to Ci wytłumaczę co,jak i skąd :)
W kilku reakcjach powstały sole,które są trudno rozpuszczalne w wodzie i tworzą w roztworach wodnych osady. Napisałam przy tych wzorach w nawiasie -osad. Nie rozpisuje się też takich związków na jony,co widać w zapisie jonowym reakcji.
3 5 3