2.Przetłumaczyć na Angielski

Quickstep

Narodził się w Ameryce wraz z nastaniem mody na muzykę jazzową i ragtime. W tańcu tym zawarte są elementy foxtrota, polki i charlestona.
Nazywany jest także szybkim foxtrotem.

W Europie pojawił się po raz pierwszy w 1914 roku na Wyspach Brytyjskich. Cechy wyróżniające quickstep to radość, żywa muzyka i... zaskakujące kroki. Podobnie jak w walcu, są one oparte na ruchu po linii ukośnej.

Aby zatańczyć quickstepa, trzeba przede wszystkim zapamiętać i opanować wszystkie kroki, ponieważ jego zawrotne tempo nie pozwala na zastanawianie się nad następną figurą. Bardzo łatwo jest "wypaść" z muzyki, przewrócić się, albo nawet zderzyć z innymi parami.

2

Odpowiedzi

2010-03-03T15:42:36+01:00
Quickstep

Born in America with the advent of fashion in jazz and ragtime. In this dance are the elements of foxtrot, polka, and Charleston.
Is also called a fast foxtrot.

In Europe, appeared for the first time in 1914 in the British Isles. Distinguishing features of the quickstep is fun and lively music i. .. surprising steps. As in the cylinder, they are based on traffic to diagonal line.

To dance the rumba, you must first memorize and master all the steps, because it does not allow the dizzying pace of figuring out the next figure. Is very easy to "fall out" of the music, turn over, or even collide with the other pairs.
2010-03-03T15:43:44+01:00
The Quickstep born in America with the advent of fashion in jazz and ragtime. In this dance are the elements of foxtrot, polka, and Charleston. He is called the fast foxtrot. In Europe, appeared for the first time in 1914 in the British Isles. Distinguishing features of the quickstep is fun and lively music i. .. surprising steps. As in the cylinder, they are based on traffic to diagonal line. To dance the rumba, you must first memorize and master all the steps, because it does not allow the dizzying pace of figuring out the next figure. Is very easy to "fall out" of the music, turn over, or even collide with the other pairs.