Wyoisz ze zdań wszytskie przymiotniki wraz z określeniami prez nie rzeczownik. Określ ich przypadek rodzaj i liczbe.

Przejęci naszą przygodą, ruszyliśmy w kierunku stawu, gdzie miał nas oczekiwać pan Kleks. Zastaliśmy go w otuczeniu uczniów, gdyż wszyscy już wróculi ze swych poszukiwań. Obok pana Kleksa leżały skarby. Były więc złote monety, sznur perł, skrzypce ze złotymi strunami, kubek z ametystu, tabakierki, pierścienie z drogimi kamieniem, srebrne talerze, posążki z bursztynu i kości słoniwej i mnóstwo rozmaitych innych cennych prezdmiotów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:18:41+01:00