Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T16:25:07+02:00
Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze funkcje lasów:
- zwarte zbiorniki leśne są dobrym regulatorem obiegu wody.
- Lasy chronią glebę przed wywiewaniem
- Obszary leśne wpływają na zawartość tlenu w powietrzu i ograniczają prędkość wiatrów
- Lasy hamują gwałtowny spływ wód opadowych i roztopowych
- Regulują poziom wód gruntowych
- Lasy pełnią funkcje zdrowotną
- Pełnia funkcje odpoczynkowe i rekreacyjne
- Funkcje ekonomiczne – lasy dają ludziom pracę, z lasu otrzymujemy drewno.

W Polsce istnieją 22 parki narodowe, m.in.:
Białowieski Park narodowy, Słowiński, Stołowogórski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Magurski, Narwiański, Biebrzański – największy, Ojcowski, Kampinoski, Karkonoski
pierwsze cztery parki oraz rezerwat Łuknajno maja status Rezerwatów Biosfery UNESCO
Powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody w 1998 wynosiła ok. 30% powierzchni kraju.
3 3 3