Jeśli ktoś ma zbiór zadań wydawnictwa "Matematyka z Plusem" zadania są na stronie 61 (zadania od 13 do 18)

1.a) oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
x = 3 x= 0,25 x = -3 x = -0,5
b)Jaka jest wartość wyrażenia 3x(2 potęgowe, takie małe) + 2x - 1 dla:
x=2 x=(-2) x= 10 x= (-1.5)

2.Oblicz wartość wyrażenia 5x(2 potęgowe) - y dla :
a)x=3, y= 2
b) x=5 y= (-3)

3.Jaka jest wartość wyrażenia 2a(2 potęgowa) - b(3 potęgowa) dla:
a)a = -1 b= -1
a=1 b=-1
a=-1 b=1
a=1 b=1
a=-2 b=2
a=2 b=-2

4.Dla x= 2 oblicz wartośc poniższych wyrażeń
a) 1410x(x - 2)
b) 2x(x-1) + 2
c)5x(potęgowe 2) - 2x
d)18x-20(1 - x)
e) 3x-x(potęgowe 2) - (2 - 3x)
f) 12(x + 0,4) - 0,4x

Pls z obliczeniami :>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:08:03+01:00
Zapis potegi ^ czyli 2^2 tzn dwa do potegi drugiej


1.a) oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
x = 3 x= 0,25 x = -3 x = -0,5
2*3+5=6+5=11
2*0,25+5=0,5+5=5,5
2*(-3)+5=-6+5= -1
2*(-0,5)+5= -1+5= 4


b)Jaka jest wartość wyrażenia 3x(2 potęgowe, takie małe) + 2x - 1 dla:
x=2 x=(-2) x= 10 x= (-1.5)
3*2^2+2*2-1=3*4+4-1=12+4-1= 15
3*(-2)^2+2*(-2)-1=3*4-4-1=12-5=7
3*10^2+2*10-1=3*100+20-1=300+19=319
3*(-1,5)^2+2*(-1,5)-1=3*2,25-3-1=6,75-4=2,75

2.Oblicz wartość wyrażenia 5x(2 potęgowe) - y dla :
a)x=3, y= 2
b) x=5 y= (-3)

a) 5*3^2-2=5*9-2=45-2=43
b) 5*5^2-(-3)=5*25+3=125+3=128

3.Jaka jest wartość wyrażenia 2a(2 potęgowa) - b(3 potęgowa) dla:
a)a = -1 b= -1
a=1 b=-1
a=-1 b=1
a=1 b=1
a=-2 b=2
a=2 b=-2

2*(-1)^2-(-1)^3=2*1+1=3
2*1^2-(-1)^3=2*1-1=1
2*(-1)^2-1^3=2*1-1=1
2*1^2-1^3=2*1-1=1
2*(-2)^2-2=2*4-2=8-2=6
2*2^2-(-2)^3=2*4-8=0

4.Dla x= 2 oblicz wartośc poniższych wyrażeń
a) 1410x(x - 2)
b) 2x(x-1) + 2
c)5x(potęgowe 2) - 2x
d)18x-20(1 - x)
e) 3x-x(potęgowe 2) - (2 - 3x)
f) 12(x + 0,4) - 0,4x

a) 1410*2(2-2)=2820*0=0
b) 2*2(2+1)+2=4*3+2=12+2=14
c) 5*2^2-2*2=5*4-4=20-4=16
d) 18*2-20(1-2)=36-20*(-1)36+20=56
e) 3*2-2^2-(2-3*2)=6-4-(2-6)=2-(-4)=2+4=6
f) 12(2+0,4)-0,4*2= 12*2,4-0,8=28,8-0,8=28POWODZENIA
14 4 14