Odpowiedzi

2010-03-03T15:56:30+01:00
Dalekowzroczność - wada refrakcyjna wzroku. Jest wynikiem zbyt małych rozmiarów przednio-tylnych oka (zbyt krótką gałką oczną) w stosunku do jego siły łamiącej lub niewystarczającą siłą łamiącą układu optycznego oka (np. zbyt płaską rogówką) w stosunku do jego długości.

Krótkowzroczność - wada refrakcyjna wzroku polegającą na tym, że tor optyczny oka nieprawidłowo skupia promienie świetlne. Promienie równoległe, które w nieakomodującym oku miarowym ogniskowane są na siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką.

Daltonizm - zaburzenia rozpoznawania barw, zaburzenia wrodzone, dziedziczne, polegające na nierozpoznawaniu barwy: czerwonej (protanopia), zielonej (deuteranopia), czerwono-zielonej (daltonizm), żółto-niebieskiej (tritanopia).

Astygmatyzm – wada wzroku (soczewki lub rogówki oka) cechująca się zaburzoną sferycznością (kulistością) oka. Elementy optyczne zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków.
29 4 29
2010-03-03T15:57:52+01:00
KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
Osoby krótkowzroczne, które nie mogą czegoś dostrzec często mrużą oczy zmniejszając rozproszenie obrazu na siatkówce poprzez zwiększenie głębi ostrości. Promienie wpadające równolegle do oka, w oku zdrowym ogniskowane są na siatkówce a w oku krótkowzrocznym przed siatkówką - przez to powstający obraz jest zamazany i nieostry.
DALTONIZM
Częściowe ograniczenie wrażliwości na barwy najczęściej występuje dla światła czerwonego., któremu towarzyszy całkowita niewrażliwość na barwy z okolicy koloru niebiesko-zielonego. Daltonista odbiera tylko barwę niebieska i żółtą. Kolory czerwony, zielony i szary odbierane są przez niego identycznie, nie odróżnia ich.
ASTYGMATYZM
Astygmatyzm jest wadą ustawienia soczewki oka. Jeśli jest ona ustawiona pod pewnym kątem względem normalnego ustawienia tej soczewki, to ostry obraz znów nie może powstać na siatkówce. Przechylając głowę w charakterystyczny sposób próbujemy ustawić głowę, a więc i soczewkę do pożądanej pozycji.
DALEKOWZROCZNOŚĆ
Charakteryzuje się zbyt krótką gałką oczną. Siatkówka położona jest zbyt blisko i ostry obraz powstaje za nią. Obserwując przedmioty blisko położone soczewka oka nie jest w stanie dostosować się i obrazy tych przedmiotów są nieostre, natomiast przy patrzeniu na przedmioty odległe oko akomoduje i nastawia się" na ostrość.
14 3 14
2010-03-03T16:02:57+01:00
Daltonizm - wada polegająca na nieodróżnianiu barw, najczęściej zielonej lub czerwonej.
asygmatyzm - niewłaściwy kształt soczewki oka lub nierówna powierzchnia rogówki.
dalekowzroczność - siatkówka znajduje się w zbyt małej odległości od soczewki albo promienie świetlne załamywane są za słabo, by skupić się na siatkówce.
krótkowzroczność - soczewka nie może zmieniać kształtu na tyle, by umożliwić widzenie przedmiotów leżących daleko.

mam nadzieję, że pomogłam ;)

18 3 18