Odpowiedzi

2010-03-03T15:55:45+01:00
Wzór:
Q₁*d₁=Q₂*d₂

gdzie:
Q₁-Ciężar pierwszego ciała
d₁-odległość pierwszego ciała od punktu podparcia
Q₂-ciężar drugiego ciała
d₂-odległość drugiego ciała od punktu podparcia
6 3 6