Odpowiedzi

2010-03-03T16:10:29+01:00
- Czeska Partia Socjaldemokratyczna (Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, centrolewicowa),
- Obywatelska Partia Demokratyczna (Občanská demokratická strana, ODS, centroprawicowa),
- Partia Zielonych (Strana Zelenych, ekologiczna),
- Komunistyczna Partia Czech i Moraw (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM),
- Unia Wolności - Unia Demokratyczna (Unie svobody - Demokratická unie, US-DEU, centrowa),
- Unia Chrześcijańskich Demokratów - Czechosłowacka Partia Ludowa (Krest'anská a demokratické unie- Československá strana lidova, KDU-ČSL, chadecka).
- Tradycja Odpowiedzialność Prosperita 09 (Tradice Odpovědnost Prosperita 09, TOP 09, centroprawicowa)