Odpowiedz na pytania:
1. Na czym polega elektryzowanie przez tarcie ??
2. Jak elektryzują się ciała przez tarcie ??
3. Jak oddziałują na siebie naelektryzowane ciała ??
4. Jakie są rodzaje ładunków elektrycznych ??
5. Co jest jednostką ładunku elektrycznego ??
6. Jak zbudowany jest atom ??
7. Jaki ładunek posiadają elektrony, protony i neutrony ??
8. Kiedy ciało naelektryzowane posiada ładunek dodatni, a kiedy ujemny ??
9. Co to jest uziemienie ??
10. Co to jest jon dodatni i ujemny ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:29:11+01:00
1.Elektryzowanie się ciał przez tarcie polega na oderwaniu się elektronów z atomu jednego ciała i przemieszczania się tego elektronu na drugie w wyniku czego odbywa ciała zostają na elektryzowane ładunkami tego samego znaku. 4.Rodzaje ładunku elektrycznego: a)ładunek dodatni,który oznaczamy +Q np. szkło b)ładunek ujemny,który oznaczamy -Q np.bursztyn,ebonit. 5.Jednostki ładunki elektrycznego: -kulomb C -minikulomb mC mC=10⁻³ C -mikrokulomb uC uC=10⁻⁶ C 6.Budowa atomu: a)jądro atomowe tworzone przez protony (o ładunku +) i neutrony (o ładunku 0). b)elektrony (-),które krążą w okół jądra.
1 1 1