CIĄGI! prosze o pomoc:

1.Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny.Jakie są długości przyprostokątnych jeżeli przeciwprostokątna ma długość 10.
2.Między liczby 1 i 25 wstaw 5 liczb tak, aby tworzyły ciąg arytmetyczny.
3.Każdy człowiek ma dwoje rodziców, czworo dziadków,ośmioro pradziadków,szesnaścioro prapradziadków itd.
a) oblicz liczbę wszystkich swoich przodków w 10 pokoleniach,
b)przyjmijmy,że co 25 lat rodzi się nowe pokolenie.Ilu Twoich przodków urodziło się w ciągu ostatnich 2000 lat?Szacuje się,że od zarania ludzkości na ziemi żyło 11×10 do 10 ludzi. Wytłumacz sprzeczność między tą liczbą a otrzymanym rezultatem.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:05:48+01:00
Zadanie 2
5, 10, 15, 20, 25
zadanie 3
a) 2046 przodków
3 1 3