Wykonaj dodawanie i zredakuj wyrazy podobne:
a)(3x-4)+(-2x+1)=
b)(-2x+3y-1)+(6x-5y+5)=
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)=
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)=
2.przedstaw w postaci iloczynu:
a)10a do kwadratu+ab=
b)xy-xy do kwadratu=
c)9a do kwadratu-27ab=
d)4x do potęgi 3-8x do potęgi 2+12x=
e)10xdo potęgi 2y+15x do 3ydo2-20x do 2y do 3=
f)15xy do 3-6xy dotrzeciej-42xy=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:11:09+01:00
A)(3x-4)+(-2x+1)=x-3
b)(-2x+3y-1)+(6x-5y+5)=4x-2y+4
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)=3y
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)=x-y+1
2.przedstaw w postaci iloczynu:
a)10a do kwadratu+ab=(10a)²+ab
b)xy-xy do kwadratu=(xy-xy)²
c)9a do kwadratu-27ab=(9a)²-27ab
d)4x do potęgi 3-8x do potęgi 2+12x=(4x)³-(8x)²+12x
e)10xdo potęgi 2y+15x do 3ydo2-20x do 2y do 3=(10x)²(2y+15x)³(2-20x)²y³
f)15xy do 3-6xy dotrzeciej-42xy=(15xy)³-(6xy)³-42xy