Odpowiedzi

2010-03-03T16:09:06+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas - tutaj są najważniejsze wiadomości ;)
2010-03-03T16:11:02+01:00
Czas-czwarty wymiar.

Wszystko opiera się na oddziaływaniach fizycznych, które możemy zmierzyć dzięki wielu wzorom i jednostkom. Wszystko dzieje się w czterech wymiarach. Osie X, Y, Z, i T. Wszystko ma swą długość, szerokość, wysokość. A do tego można przedstawić położenia obiektu względem czasu. Aby zrozumieć dokładnie na czym polega 4d, trzeba dokładnie zrozumieć czym są: 1d, 2d, 3d i jakie między nimi są zależności.
1d to po prostu prosta. Można na niej zaznaczyć kilka punktów i opisać ich wartości, ale tylko dla tej prostej.
2d to płaszczyzna, który możemy naszkicować dzięki osiom X i Y, w taki sposób są zaznaczane też funkcje. Jak ma się jedno do drugiego? Weźmy na ten przykład oś X leżącą na płaszczyźnie XY, na której znajdują się osie X i Y. Jest to 1d, weźmy odcinek 1-2. To po prostu odcinek, na osi x. Weźmy teraz oś Y i zaznaczmy na niej(wystarczy w wyobraźni) odcinek 3-4, połączmy te osi i wyjdzie nam kwadracik o wierzchołkach: (1, 3), (1,4), (2,3), (2,4), możemy, też tam wstawić kółko, o promieniu 0,5 i te da nam na poszczególnych osiach te odcinki. Tę figurę możemy przedstawić w jedno wymiarze jako 2 odcinki, ten na osi X i ten z osi Y.